Statistics

 1. TitanJeff
  $45.00 Paid Out
 2. TitanJeff
  $38.00 Paid Out
 3. TitanJeff
  $33.00 Paid Out
 4. TitanJeff
  $20.00 Paid Out
 5. TitanJeff
  $20.00 Paid Out
 6. TitanJeff
  $20.00 Paid Out
 7. TitanJeff
  $10.00 Paid Out
 8. TitanJeff
  $1.00 Paid Out